Oczami Japończyka

Kryzys państwowości i kultury Japonii.

niedziela, 11 listopada 2012

Zacznę od stwierdzenia oczywistego: Święto Niepodległości Polski jest niezwykle ważne. Bo upamiętnia dzień 11 listopada 1918 roku, w którym Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność i suwerenność. A więc od tego dnia możliwe stało się, dbanie o dobro i interesy Polaków.

 Święto Niepodległości Polski 11 listopada

Podkreślam: odzyskanie suwerenności jest koniecznym elementem, który umożliwia rządowi obronę swojego kraju i troskę nad szczęściem ludzi. Kraje, których bezpieczeństwo zależy wyłącznie od armii innych państw, jak Japonia nie są prawdziwie suwerenne!

Japonia, brak suwerenności, Święto Niepodległości Polski,

Międzynarodowe pakty (np. TPP) narzucające wspólne rozwiązania, niezależnie od swoich idealistycznych celów, skutkują zniszczeniem kultury, tradycji i zwyczajów danego kraju. Ich nieuniknionym efektem jest zawsze utrata suwerenności.

 Święto Niepodległości Polski, utrata wolności, zagrożenie utraty suwerenności

Zastanawiam się, czy w krajach Unii Europejskiej nie zachodzi podobna sytuacja?

Wewnątrz Unii Europejskiej jest tendencja zmierzania do pełnej politycznej i ekonomicznej unifikacji. To zawsze, podkreślam - zawsze i bez wyjątku, prowadzi do osłabienia suwerenności i na końcu do utraty niepodległości danego kraju!

 Święto Niepodległości Polski, traktat Lisboński, utrata suwerenności

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski mam dwie refleksje:

Wielce życzyłbym sobie, aby Japończycy rozważyli wreszcie przywrócenie niepodległości swojego kraju.

A Polakom w dniu 11 listopada uważam, że opłacałoby się docenić wolność, jaką mają i uświadomić sobie, że daleko idąca integracja wewnątrz Unii Europejskiej może prowadzić do zniewolenia.

Święto Niepodległości Polski 11 listopada

sobota, 10 listopada 2012

11 listopada to Święto Niepodległości Polski myślę, że dzień ten jest najważniejszym polskim świętem narodowym.

wolność, Święto Niepodległości, walka o niepodległość

Niestety w świadomości ogółu współczesnych ludzi jakiekolwiek święto, to po prostu „dzień wolny” i niekoniecznie kojarzony z tym, jakie konkretnie wydarzenie upamiętnia. Nie mogę oprzeć się i muszę porównać ten stan rzeczy z Japonią. Z przykrością stwierdzam, że dla moich rodaków obchodzenie dowolnego święta państwowego również sprowadza się przede wszystkim do celebrowania dnia wolnego jako takiego, a nie okazji jaka jest z nim związana.

 Święto Niepodległości, wolność

W Japonii nie ma Święta Niepodległości. Dlaczego? Ponieważ zasadniczo mój kraj nigdy nie uległ obcej inwazji i nigdy nie był pod okupacją. Naprawdę nigdy? Tutaj muszę się odważyć i przypomnieć, że Japonia po klęsce w II Wojnie Światowej znajdowała się przez prawie siedem lat pod panowaniem Stanów Zjednoczonych. Dopiero po podpisaniu traktatu pokojowego w San Francisco w 1952 r., mój kraj formalnie odzyskał niepodległość. Nie obchodzimy tego dnia jako święto. Co więcej większość Japończyków nawet nie wie, jak kształtowała się współczesna historia naszej ojczyzny.

„Dzień Niepodległości” po to został ustanowiony, abyśmy świętowali stan państwa zwany „niepodległością”. Czym dla nas jest „niepodległość”?

Święto Niepodległości, wolność, suwerenność

 Kraj „niepodległy” to  kraj "suwerenny".  A co to znaczy "suwerenność"?

Krótko mówiąc, jest to stan, w którym obywatele danego kraju, sami mogą ustalać zasady i przepisy obowiązujące w tym państwie. Innymi słowy, sami mogą określać i decydować o „formie” (prawo) i "właściwościach" (kultura) ojczyzny.

Święto Niepodległości, rząd demokratyczny, demokracja

Zadaniem każdego rządu jest dbałość o wojsko, aby inne kraje nie stanowiły zagrożenia i o rozwój stylu i poziomu życia ogółu ludzi.  Oznacza to, że zadaniem polityków wybranych przez społeczeństwo jest dążenie do wzrostu bezpieczeństwa i szczęścia własnego narodu.

Dla sprawnego funkcjonowania wszystkich trzech gałęzi władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej niezbędna jest suwerenność kraju. Jeżeli państwo jej nie posiada, to politycy nie są w stanie realizować swoich zadań zapewnienia szczęścia i bezpieczeństwa obywatelom.

Święto Niepodległości, wolność Polski, walka o wolność

Wracając do Japonii. Muszę przyznać z ironią, że żadne święto niepodległości w Japonii nie jest obchodzone dlatego, że  po wojnie mój kraj jeszcze nie odzyskał niepodległości. Mam wrażenie, że nadal znajduje się pod okupacją Stanów Zjednoczonych! Formalnych dowodem na to jest chociażby funkcjonująca do dziś tzw. „konstytucja japońska”, którą narzucił nam okupant w 1946 roku. Zniewolenie Japonii potwierdza także fakt, iż w trwającej ponad 2000 lat historii Japonii, nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby na jej terenie stacjonowały wojska innych
krajów przez ponad 60 lat!

Święto Niepodległości, Niepodległość Japonii, okupacja amerykańska Japonii

czwartek, 01 listopada 2012

1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych, prawie wszyscy Polacy odwiedzają groby swoich bliskich i wspominają Tych co odeszli. Każdego roku z szacunkiem i podziwem obserwuję tłumy ludzi na cmentarzu, mnóstwo płonących zniczy. Dla mnie to święto ma wymiar bardzo osobisty... Wszystkiego Najlepszego Mamo...

Święto Zmarłych

W Japonii również mamy specjalne dni, w których zwyczajowo odwiedzamy groby rodzinne. I to nawet dwa razy do roku.

Pierwsze takie święto, to „Dzień Wiosny” a drugie, to „Dzień Jesieni”. To święta ruchome. Każdego roku przypadają innego dnia, zgodnie z kalendarzem astronomicznym. Podobnie jak Wielkanoc w chrześcijaństwie. Oczywiście zasady ustalania tego terminu są zupełnie inne. Potocznie mówimy, że to są dni równonocy. Dzień Wiosny jest zwykle około 23 marca, a Dzień Jesieni - 23 września. Są to japońskie święta narodowe.

Wisława Szymborska pamięć o zmarłych

Odwiedziny na cmentarzu, w tych szczególnych dniach, mają swoją specjalną nazwę: „HIGAN”. Dosłowne tłumaczenie tego słowa, to „przeciwny brzeg”. Określenie to ma swoje korzenie w buddyzmie. Los ludzki przedziela rzeka Sanzu. Prowadzimy swój żywot na jednym jej brzegu. Akt śmierci, to podróż przez rzekę. U jej końca, na drugim brzegu, czeka na nas wieczny spokój, HIGAN. W Dzień Wiosny i Dzień Jesieni wspominamy zmarłych, którzy już tam dotarli. Już są na przeciwnym brzegu, na HIGAN.

Niestety, inaczej niż Polacy, współcześnie nie wszyscy Japończycy kontynuują ten zwyczaj. Mimo to, okres HIGAN nieświadomie odzwierciedla się w codziennym życiu całego społeczeństwa. Na przykład poprzez popularne powiedzenie: „oby do Higan” wyraża się życzenie ludzi, zmiany pogody. Zimą, gdy mówimy „oby do HIGAN”, pocieszamy się, że niedługo już nadejdzie wiosna. Gorącym, dusznym, japońskim latem słowa „oby do HIGAN” niosą obietnicę zelżenia upałów, nadejścia jesieni. Lato, to dla Japończyków równie trudny, uciążliwy sezon jak zima. Taki mamy klimat. Najprzyjemniejsze pory roku to wiosna i jesień. Zaczynają się właśnie z dniem, w którym odwiedzamy cmentarze.

Wszystkich Świętych

W pradawnym zwyczaju HIGAN odzwierciedla się połącznie naszego stylu życia, klimatu, przyrody i religii.

W naszej świadomości HIGAN, symbolizuje punkt zwrotny, zmianę.

W Polsce, najtrudniejszą do przeżycia porą roku jest zima. Święto Bożego Narodzenia, przynosi Polakom trochę szczęścia i radości w tym czasie. Oczywiście źródło tego święta – to czas narodzin Chrystusa. Niemniej ta wielowiekowa tradycja chrześcijańska, w Polskim klimacie, niesie ludziom również pocieszenie w najcięższej porze roku.

Czuję, że również Wielkanoc, to najważniejsze święto chrześcijańskie, nabrała poprzez lata bardziej różnorodnego znaczenia. Wielkanoc, to Zmartwychwstanie Jezusa, to również powrót przyrody do życia. To pora, która po srogiej zimie daje nadzieję na rozkwit życia. I w ten właśnie sposób święta religijne splotły się z naszym życiem codziennym.

Wśród ludzi dzielących te same troski i radości życia codziennego, nieświadomie rodzą się wspólne idee. Krok po kroku przekazywane są one kolejnym pokoleniom. Tak powstaje nasza tradycja, nasza kultura. Nie należy lekceważyć obrzędów, które mają setki lat. Powinniśmy świadomie kultywować zwyczaje, bo one dają nam szansę doświadczenia mądrości naszej tradycji. Odwiedzając cmentarz z tą świadomością, mamy szansę odkryć prawdziwą, głęboką wymowę, jaką niesie ze sobą HIGAN. Wtedy tego święta już nie można lekceważyć, lecz staną się w naszej ocenie fascynujące, bardzo atrakcyjne.

wtorek, 30 października 2012

Japończycy stali się bierni. Bierni jako naród. Uważam, że aby zapobiec całkowitej degeneracji Japonii, pierwszym krokiem do uzdrowienia powinna być rewizja obowiązującej konstytucji.
Nie mogę oprzeć się porównaniu z Polską – po okresie kryzysu w czasach saskich, Rzeczypospolita rozpoczęła wysiłki o uzdrowienie od sformułowania właśnie konstytucji -  Konstytucji 3 Maja! Oby dla Japonii nie było za późno!

Konstytucja 3 Maja

To wszystko co dzieje się po tragedii w Tohoku, wszystko co się źle dzieje – ma swoje źródło w braku poczucia tożsamości narodowej Japończyków, w braku poczucia potrzeby obrony swojego kraju i swoich rodaków.

A źródło tego leży w konstytucji.

Czy Japończykom uda się wyciągnąć właściwą lekcję z tego kataklizmu? Niestety, na razie nic tego nie zapowiada…

bezradność obywateli, polityka, finansjera

Wiem, że część tego, o czym pisałem i będę pisał, to tezy kontrowersyjne i na pewno nie jest to oficjalny punkt widzenia w Japonii. Natomiast bardzo zależy mi na zasianiu u Ciebie krytycznego nastawienia. Na zainspirowaniu Cię do zbudowania własnego osądu, innego niż ten, który serwują nam media. Po to, aby dobrze rozsądzać problemy swojego kraju.

To Polacy tworzą Polskę! I to Polacy mogą ją zmienić! Chyba, że pozwolisz, aby zrobił to ktoś za Ciebie…

Politycy, rząd

niedziela, 28 października 2012

Moi rodacy, wyrzekając się prawa do obrony własnego kraju, mimowolnie wyrzekli się też godności, chwały bycia Japończykiem. Poczucie państwowości zanikło.

obrona bliskich

Taki kraj mimo osiągnięcia dobrobytu, w dłuższej perspektywie ulegnie rozkładowi.

To tak samo jak z zamożnym, ale głupim człowiekiem. Dopóki ma dużo pieniędzy, to jest lubiany i popularny. Wszyscy chcą się z nim spotykać. Ale gdy straci swój majątek, to prawdopodobnie wszyscy się odwrócą i będzie zdany tylko na siebie samego.

Podobnie państwo, które nie ma nic innego niż to bogactwo, gdy go utraci, nie będzie poważane  przez inne kraje.

Japonia pieniądze

I teraz właśnie nadchodzi taki czas dla Japonii. Właśnie teraz japońska gospodarka systematycznie słabnie.  A więc Japonia, która stała się tylko potęgą gospodarczą, a nie posiada żadnej innej wartości, będzie teraz tracić na znaczeniu na arenie międzynarodowej.

Japończycy powinni sobie to uzmysłowić, i wywierać wpływ na rząd i na jego strategiczne plany. Jeszcze nie jest za późno!

Japończycy obrońcy Japonii

Potrzebna jest również rekonstrukcja japońskiej tożsamości. Pojęcia takie jak Japonia czy Japończyk, wymagają odnowy, umocnienia.   Powinny zostać ponownie odbudowane w mentalności Japończyków.  Jeżeli to nie nastąpi, Japonia ulegnie degeneracji.

Japonia

wtorek, 23 października 2012

Powojenni  Japończycy traktowali „opiekę” USA jako wspaniałe rozwiązanie. Uważali, że w razie konfliktu wparcie zostanie udzielone przez Amerykę bezwarunkowo i za darmo.

W życiu nie ma nic za darmo…

Czy w takim układzie geopolitycznym Japonia jest suwerennym państwem? W praktyce przecież nie może sprzeciwić się USA, niezależnie od tego jak bardzo ich żądania byłby absurdalne, bądź niekorzystne. 

Przypomina mi to układ mafijny, w którym w zamian za haracz i całkowite podporządkowanie, mafia zapewnia ochronę swoim „protegowanym”.

Ojciec Chrzestny

Owszem, prawdą jest, że współpracując z Ameryką, Japonia osiągnęła sukces gospodarczy.

Ale co teraz oznacza bycie obywatelem Japonii? Te kwestie w ogóle nie są podnoszone w procesie edukacji czy w debacie publicznej.

U zarania dziejów, państwa powstawały w celu lepszej obrony wspólnych granic i interesów. Historycznie, głównym elementem tworzącym zręby państwowości, było zadanie militarnej ochrony swojej ojczyzny.

obrona Polski Wizna

Dlatego sojusze strategiczne z innymi państwami, zapewnienie sprawnej armii, minimalizacja strat w potencjalnej wojnie itd., to wszystko rozwija krytyczne myślenie na temat bezpieczeństwa własnego kraju.

Dlatego dyskusja na temat bezpieczeństwa państwa jest wpisana w naturę niepodległego kraju. 

A tymczasem Japończycy zawierzając swoje bezpieczeństwo Ameryce zdjęli z siebie ciężar tej odpowiedzialności. Krytyczny sposób myślenia o pozycji własnego kraju został zniszczony.  Poczucie państwowości zanikło...

dziwni Japończycy